Naujienos

... naujausia informacija
Krepšinis jungia Šiaulius ir Japonijos Toyohaši miestą

Krepšinis jungia Šiaulius ir Japonijos Toyohaši miestą

 

Šiauliuose antrą kartą viešėjo Japonijos Toyohaši miesto delegacija. Lietuvos mai­nų cent­ro va­do­vas Ken­ji­ro Ta­ma­ki Šiau­lius jau bu­vo ap­lan­kęs anks­čiau An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­jos kvie­ti­mu. Bū­tent nuo krep­ši­nio pra­si­dė­jo To­jo­ha­šio mies­to su­si­do­mė­ji­mas  Šiau­liais. Vie­nam A. Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­jos auk­lė­ti­niui yra su­teik­ta tre­jų me­tų sti­pen­di­ja mo­ky­tis To­jo­ha­šio mies­to Sa­ku­ra­goa­ka aukštojoje mo­kyk­lo­je.

Šį kartą į Šiaulius atvyko Tyohashi miesto meras bei kiti savivaldybės atstovai. Svečius priėmė miesto meras Artūras Visockas. Vizitu siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp dviejų savivaldybių ir pritraukti miestui reikalingų užsienio investicijų.

Miesto vadovas Tojohašio miesto merui Koičiui Saharai (Koichi Sahara) ir kitiems garbingiems svečiams pristatė Šiaulius ir supažindino su mieste esančiomis investicijų galimybėmis, tokiomis kaip Šiaulių oro uostas ir Šiaulių laisvoji ekonominė zona. Buvo aptartas ir krepšinis – miestų atstovai pasidalino įžvalgomis apie Šiaulių ir Japonijos krepšinį ir Japonijoje miesto vardą anksčiau garsinusį trenerį Antaną Sireiką.

Vakare svečiai susitiko su A. Sireikos krepšinio akademijos atstovais ir aptarė tolimesnį galimą bendradarbiavimą ne tik tarp moksleivių akademijų, bet ir Šiaulių bei Toyohaši miestų profesionalaus krepšinio komandų.

 

 

Privatumo politika